Alex Schulman – De overlevenden

In het begin maakt De overlevenden een geforceerd gecomponeerde indruk. De hoofdstukken die in het heden spelen wisselen af met de jeugdherinneringen van de hoofdpersoon Benjamin. Omdat de “huidige” hoofdstukken omgekeerd chronologisch zijn, bewegen de twee verhaallijnen naar elkaar toe, tot ze in het laatste hoofdstuk versmelten en alle noodzakelijke details prijsgeven (al is daar wel een deus ex machina voor nodig). Ook de “noodzakelijke” familiebotsingen en het te ontrafelen familiegeheim dragen bij aan het gecomponeerde, kunstmatige karakter van het boek.

Wat De overlevenden mooi maakt zijn vooral de nostalgische herinneringen aan een Zweedse jeugd aan een verlaten meer. Ook het heengaan van de vader is met veel gevoel beschreven. Het einde is een daverende verrassing.

Marc Jansen – Belaagd paradijs

Al dateert mijn reis naar Georgië al van 22 jaar geleden, ik blijf het land met speciale belangstelling volgen. Een nieuw boek over de geschiedenis van Georgië trekt direct mijn aandacht.

De conclusie is helder: Georgië – het paradijs op aarde – is altijd een speelbal geweest van grote mogendheden: de Mongolen, de Perzen, de Turken en met name de laatste 200 jaar: de Russen, die er geen van allen zachtzinnig huisgehouden hebben.

Jansen raast over de vroege geschiedenis heen, waarbij het mij niet altijd even duidelijk was wanneer hij precies welk deel van Georgië aanduidt. Hij blijft lang stilstaan bij de Sovjetgeschiedenis en maakt duidelijk dat de Georgische afkomst van Stalin het land geenszins voordeel geboden heeft voor, tijdens en na de Grote Terreur.

Ook sinds de onafhankelijkheid van 1991 blijft het onrustig. Momenteel houdt Rusland nog steeds Abchazië en Zuid-Ossetië bezet, maar dat heeft ook deels te maken met omgang van Georgië met de eigen minderheden.

Eleanor Catton – De repetitie

De repetitie is voor mij vooral een vooroefening voor Al wat schittert, Cattons page-turner over goudzoekers in het 19-eeuwse Nieuw-Zeeland. In De repetitie komen drie verhaallijnen over een meisjesschool, een muziekschool en een toneelacademie langzaam samen.

Catton kan heel goed schrijven, bijna al haar vergelijkingen zijn raak en haar beschrijvingen van de gevoelens en verhoudingen van middelbare scholieren zijn ontzettend treffend. Maar verder maakt de roman een nogal gecomponeerde indruk, kunstig opgezet, daar niet van, maar de vorm overschaduwt de functie.

Beschrijving van een stoer meisje:

… als ze moet nablijven [kijkt] ze met een tevreden glimlach voor zich uit om te laten zien dat alles precies volgens plan verloopt.

Levitt/Dubner – Freakonomics

Steven Levitt heeft als econoom veel stof doen opwaaien door zijn inventiviteit en zijn neiging zaken van een andere kant te bekijken. Dat resulteert in een nieuwe kijk op economie, “Freakonomics” genoemd. (Volgens mij is het gewoon sociologie, en blijkbaar is Levitt de eerste die economische rekenformules loslaat op sociologisch terrein.)

Levitt benadrukt dat je bij het trekken van conclusies goed moet kijken of er een verschil is tussen causaliteit of correlatie. Heel vaak blijkt er een correlatie te bestaan, maar is het aantonen van causaliteit een stuk lastiger. Daar komen de cijfers de econoom Levitt van pas.

“Dat bij een transactie de ene partij over meer informatie beschikt dan de andere is heel gebruikelijk. Economen noemen dat informatie-asymmetrie. We accepteren het als een algemene waarheid van het kapitalisme dat de een (meestal een deskundige) meer weet dan de ander (meestal een consument). Maar door het internet heeft de informatie-asymmetrie overal ter wereld onherstelbare schade opgelopen.”

Zo heeft Levitt aangetoond dat de belangrijkste oorzaak van de enorme daling van criminaliteit in de VS in de jaren 90, de legalisering van abortus 20 jaar eerder was.

Een aantal andere interessante inzichten:

 • Makelaars laten, als zij hun eigen huis verkopen, hun huis langer te koop laten staan en weten het gemiddeld voor 3% meer te verkopen dan de huizen die ze voor anderen verkopen. Levitt wijt dit eraan dat de extra winst voor de makelaar (bij bijvoorbeeld een meerprijs van 10.000 euro) niet in verhouding staat tot de moeite die hij erin moet steken. (Ik heb zelf wel eens gedacht dat de incentive voor een makelaar groter is als je met staffels werkt en de makelaar meedeelt als hij het onderste uit de kan weet te halen.)
 • Er zijn vier belangrijke factoren die de hoogte van iemands salaris bepalen. Het aantal mensen dat bereid en in staat is om bepaald werk te doen, de vereiste specialistische vaardigheden, de onaangenaamheid van het werk en de vraag naar de diensten die je met dat werk levert.
 • De wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden heeft weinig invloed op hun schoolresultaten. Veel belangrijker is het opleidingsniveau van de ouders (IQ is sterk erfelijk bepaald). Je kind voorlezen of meetronen naar musea levert in het geval van schoolprestaties geen duidelijk voordeel op. Met andere woorden: wat ouders zijn is veel belangrijker dan wat ouders doen.
 • Blanke en zwarte ouders in de VS geven hun kinderen zeer verschillende namen. Dit verschil is sinds 1970 enorm toegenomen. Je kind een “zwarte naam” geven getuigt tegenwoordig van solidariteit met de zwarte gemeenschap. Daarnaast constateert Levitt het verschijnsel dat laag opgeleide ouders voornamen kopiëren van hoog opgeleide ouders, die daardoor op hun beurt op zoek gaan naar nieuwe onderscheidende namen.

Vaclav Smil – Cijfers liegen niet

Plotsklaps bekend geworden als favoriete auteur van Bill Gates (te zien in de Netflixdocumentaire Inside Bills Brain) was ik benieuwd wat Vaclav Smil mij met zijn cijfers zou kunnen vertellen.

Zo maar een handvol beweringen die Smil doet en staaft met cijfers:

 • Lange mensen hebben een hogere levensverwachting en melkconsumptie speelt bij de groei een sleutelrol.
 • Het belang van erfelijkheid (“sterke genen”) bij langlevendheid ligt niet hoger dan tussen de 15 en 30 procent.
 • Japanners hebben gemiddeld de hoogste levensverwachting. Een belangrijke reden hiervoor lijkt “matig eten” te zijn.
 • De mens onderscheidt zich van heel veel andere zoogdieren doordat hij lang en hard in de middagzon kan rennen. Dat wordt vooral mogelijk gemaakt doordat de mens veel meer kan uitzweten.
 • De productie van een elektrische auto is vervuilender dan die van een benzine-auto. Gemiddeld genomen wordt (mondiaal gezien) nog drievijfde van de elektriciteit waarop de auto rijdt verkregen uit fossiele brandstoffen.
 • De productie van verspild voedsel zorgt voor 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
 • In Noord-Amerika en Europa is nu ongeveer 60 procent van de totale oogst aan gewassen bestemd voor veevoer en niet voor voedsel.
 • 3 procent van het totale gewicht van een mens bestaat uit bacteriën.

In die interessante opeenhoping van feiten en berekeningen laat Smil zich af en toe persoonlijk uit. Eén keer slaat hij wat mij betreft de plank volledig mis als hij de de zoektocht naar plantaardige vleesvervangers veroordeelt: “Waarom gaan we in plaats daarvan niet op zoek naar slimme manieren om het voedselverlies te beperken?” Alsof het een het ander uitsluit.

Orhan Pamuk – Ik heet Karmozijn

Ik heet Karmozijn vertelt over 17-eeuwse miniatuurschilders aan het hof van de Turkse sultan in Istanboel. Er is een moord gepleegd en in de ontrafeling daarvan volgen we verschillende personen. In de bijzondere opzet van het boek wordt het verhaal steeds verder verteld door een ander personage in de ik-persoon, alsof er telkens een estafettestokje wordt doorgegeven. Hierbij komen de protagonisten van de roman aan het woord, maar ook de overledene zelf, of bijvoorbeeld getekende honden en bomen en zelfs de kleur karmozijn, voor de illuminators de meest betekenisvolle kleur. De hoofdstuktitels benoemen wie er aan het woord is:

 • Ik ben een paard
 • Ik heet Kara
 • Ik heet Karmozijn
 • Ik ben uw Oom

Samen schetsen zij een tijdsbeeld waarin conservatieve en progressieve krachten in een spanningsveld zitten. De sultan wil een boek laten maken waarin de afbeeldingen volgens de Europese methode, in perspectief, gemaakt worden. Je reinste ketterij volgens sommigen en dit dispuut zet een keten van reacties in gang.

Hoewel Ik heet Karmozijn aan de ene kant een detective is die draait om de vraag wie de moord op de Priegelaar gepleegd heeft, staat Pamuk uitvoerig stil bij de innerlijke wereld van de illuminator, en dan met name bij het verhaal van Khosraw en Shirin, die in vele varianten verteld wordt en als een soort bakermat van de Turkse verluchtigers geldt, maar wat mij betreft wel enigszins de vaart uit het verhaal haalt. Tot slot is het liefdesverhaal tussen Kara en Şeküre een belangrijke verhaallijn.

Sally Rooney – Normale mensen

Sally Rooney is nogal gevierd in haar thuisland Ierland, maar bij haar roman Gesprekken met vrienden werd mij niet direct duidelijk waarom. Normale mensen maakt ontegenzeggelijk meer indruk.

Marianne en Connell hangen op de middelbare school en op de universiteit om elkaar heen in een knipperlichtrelatie die gekenmerkt wordt door niet uitgesproken gedachten. Natuurlijk vinden tieners het moeilijk om te zeggen wat ze echt vinden, Normale mensen maakt heel duidelijk wat daarvan de gevolgen zijn, want Rooney zit ze heel dicht op de huid.

Over de onzekerheid van tieners: “Toen liep hij de keuken uit, maar op de trap hoorde hij zijn moeder lachen. Zijn leven is voor haar altijd een bron van vermaak.” Goed gezien door Rooney.

Een roddel wordt met nonchalance kracht bij gezet: “Dat is een populair verhaal, iedereen heeft het weleens gehoord.

Een groep vrienden zit bij elkaar, en Connell droomt helemaal weg bij de goede achtergrond van de anderen:

“…zegt dat ze ‘nooit meer zo’n intelligent iemand als Connell zullen ontmoeten’.
En jij Connell? vraagt Peggy.
Hij heeft niet geluisterd en kan alleen een wedervraag stellen: Wat?”

Charles Palliser – In ballingschap

Met De Quincunx en Dolende Geesten heeft Charles Palliser al aangetoond uitstekend een Dickensiaanse sfeer te kunnen neerzetten. Dat doet hij in In ballingschap ook. Dat we echt met een moderne variant van Dickens te maken blijkt uit het grove taalgebruik en de expliciete seksscènes.

In ballingschap is een spannende detective, maar haalt het niet bij Pallisers eerdere werk.

Ab Dijksterhuis – Het slimme onbewuste

Nadat mijn 14-jarige dochter Het slimme onbewuste van Ab Dijksterhuis had gelezen, was ik benieuwd geworden waar dat boek uit 2007 over ging. Ik had mij al eerder proberen te verdiepen in het verschil tussen het bewuste en het onbewuste, maar Ons feilbare denken van Daniel Kahneman vond ik wat aan de droge kant. Dat is Het slimme onbewuste in elk geval niet.

Enkele notities:

 • Het onbewuste bestaat uit alle psychologische processen waarvan we ons niet bewust zijn, maar die ons gedrag wel beïnvloeden.
 • Het onbewuste neemt vaak beslissingen waarvoor het bewustzijn achteraf een andere reden verzint.
 • Het onbewuste is vele malen sneller dan het bewustzijn.
 • ‘Subliminale waarneming’ valt onder de waarnemingsdrempel van het bewustzijn (bijv. plaatjes die een fractie van een seconde getoond worden).
 • Het ‘mere exposure’-effect betekent dat naarmate mensen vaket met een object in aanraking komen, ze dit object automatisch positiever gaan vinden.
 • Mensen merken over het algemeen negatieve en bedreigende dingen sneller op dan positieve en niet-bedreigende dingen: het ‘negativiteitseffect’.
 • Het onbewuste neemt veel meer waar dan je zou denken: voorbeeld een gesprek op de achtergrond waarin jouw naam valt, trekt opeens je aandacht.
 • Volkswijsheden als ‘je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk’ zijn waar. Een eerste indruk is inderdaad heel belangrijk.
 • In een proef konden mensen aan de hand van een foto binnen één seconde vaststellen of zij een politicus competent vonden of niet.
 • Bewuster nadenken leidt niet zomaar tot een betere toegang tot je onbewuste.
 • Mooie quote van Schopenhauer: Als je wilt weten wat je echt van iemand vindt, let dan op de indruk die een onverwachte brief van die persoon op je maakt op het moment dat deze op de deurmat valt.
 • Als er te veel keuzemogelijkheden zijn gaan mensen vaak blind kiezen, zonder erover na te denken.
 • Een van de redenen waarom we soms niet kopen wanneer er meerdere alternatieven zijn, is dat de alternatieven elkaars aantrekkelijkheid negatief beïnvloeden.
 • Onbewuste denkers (die een nachtje slapen voordat ze een beslissing nemen) nemen betere beslissingen dan bewuste denkers, mits we ergens een beetje verstand van hebben.
 • Bewust nadenken heeft een groot voordeel: het kan heel precies zijn.
 • Bewust nadenken werkt ook goed als er weinig informatie geabsorbeerd hoeft te worden.
 • Goed wegen moeten we aan het onbewuste overlaten. Het bewustzijn verstoort het weegproces met domme theorietjes.
 • Ook wanneer we bewust met andere dingen bezig zijn, gaat ons onbewuste door met denken over beslissingen en problemen. Dit proces van incubatie is cruciaal bij creativiteit.
 • Maar helaas werkt het onbewuste niet op commando.
 • Elkaar imiteren is belangrijk voor mensen. Het bindt ons en vormt de essentie van het feit dat mensen zulke succesvolle sociale dieren zijn.
 • Mensen die ons imiteren vinden aardiger dan mensen die dit niet doen.
 • Als we een nieuw persoon ontmoeten vormen we razendsnel een eerste mening. We activeren stereotypen.
 • Bij priming kom je in aanraking met indrukken die je subtiel beïnvloeden. Als je over een bejaarde leest ga je automatisch langzamer lopen.

2020 boeken top 10

Fictie:

 1. Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa
 2. Andrej Platonov – Verhalen
 3. A.F.Th. van der Heijden – Vallende ouders
 4. A.F.Th. van der Heijden – De gevarendriehoek
 5. Julian Barnes – Alsof het voorbij is
 6. Albert Camus – De pest
 7. Oek de Jong – Zwarte schuur
 8. A.F.Th. van der Heijden – Het hof van Barmhartigheid

Non-fictie:

 1. Mark Tigchelaar – Focus aan/uit
 2. Rutger Bregman – De meeste mensen deugen
 3. Arjen van Veelen – Amerikanen lopen niet
 4. Mark Manson – De edele kunst van Not giving a fuck
 5. Wagemans / Schram – Het geheim van Silicon Valley
 6. Cal Newport – Diep werk
 7. Erik Scherder en Leonard Hofstra – Hart voor je brein