Da Costa

Isaac da Costa
Heden is het Pinksterfeest!
Looft en dankt den Heilgen Geest!

 
Mr Isaäc da Costa (1798-1860) was lid van een oude Portugees-joodse familie. Onder invloed van zijn vriend en leermeester Willem Bilderdijk zette hij zich aan het dichten en bekeerde hij zich tot een tamelijk strenge variant van de gereformeerde kerk.
 
Tegenwoordig is hij vooral bekend als aartsreactionair en als een enigszins pathetisch dichter.
 
    » Isaäc da Costa
    » Wat een geweldig initiatief: Project Laurens Jz Coster