De staat van de wereld

Ja, het is weer tijd voor een leuke open vraag! Neem het volgende citaat:

Kijk om u heen. Staat de hele wereld niet op zijn kop? Je zou zeggen dat de hele wereld zich op reis heeft begeven. Niemand heeft een vastomlijnd bestaansdomein, nergens bestaan vaste gewoontes, nergens regels voor.

1. Van wie is dit citaat?
2. Waarop doelt de auteur?
3. (bonus) Ben je het met de auteur eens? Licht toe.

Antwoord volgt volgende week.