Maxxx en het hoofd

MAxxx is een tijdschriftje voor de ambtenaren van de Gemeente Amsterdam (laat je dus niet in de war brengen door te googlen op maxxx). Amsterdam heeft 23.500 ambtenaren (alleen het aantal uitkeringstrekkers in onze stad is nog hoger), dus het spreekt vanzelf dat zij recht hebben op een clubblaadje.

Op de achterkant van dat maandblaadje staat altijd een vraaggesprek met een ambtenaar over zijn hobby’s. Deze maand achterop de MAxxx: Jos B., “hoofd Bestuurlijke en Algemene Zaken bij de Dienst Advies en Beheer”. Zonder te verklappen wat zijn hobby is, begint dit stukje dus al legendarisch. “Hoofd Bestuurlijke en Algemene Zaken bij de Dienst Advies en Beheer” klinkt stevig, maar niemand snapt wat die man uitvreet. Het is bijna net zo mooi als destijds de vacature voor “Hoofd Middelen“! In een stad met niet-woningen is alles mogelijk!