Protestkerkdienst voor varkens met Kerst

Protestkerkdienst voor varkens met Kerst“Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen en in de dieren louter onbehagen. De massale slacht – na een erbarmelijk leven – van miljoenen dieren voor de kerstdis is in strijd met alles waar kerst symbool voor staat. Met kerst is het goed mis. Vandaar de openbare protestkerstdienst in Paradiso – een voormalige kerk – in de ochtend op eerste kerstdag, met kerstredes van Mensje van Keulen en Koos van Zomeren, een literair concert van voormalig minister en ViN-ambassadeur Jan Terlouw met het Orion Ensembles samenzang en nog veel meer. Dit alles bij wijze van (bij tijd en wijle humorvolle) aanklacht tegen het verwoestend consumentisme van de mens en de manier waarop we in het algemeen met dieren omgaan en met kerst in het bijzonder.”

    » Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie