Tellers

Op Signal vs. Noise is Matt erg enthousiast over tellers in de metro van Madrid die de seconden aftellen tot de aankomst van de volgende metro. Jammer dat de foto nog 1:41 minuut laat zien, want dat kan natuurlijk veel beter. In Moskou of Sint-Petersburg hoef je in de spits bijvoorbeeld maar 30 seconden te wachten tot de volgende metro komt. Ook krijg je er te zien hoeveel seconden van de 30 er nog over zijn.

Vandaag merkt Matt op dat er soortgelijke tellers bestaan voor voetgangers. Dat heeft hij in Kopenhagen gezien. Maar waar anders dan in Amsterdam bestaat er de “afteller” voor fietsers! Op het Weteringscircuit bijvoorbeeld staat er een.