De geheim agent – Joseph Conrad

Kaft De geheim agent - Joseph ConradBij Scheltema lag hij zomaar in de ramsj, 7,50 euro voor een mooi uitgegeven, gebonden klassieker, De geheim agent van Joseph Conrad. Die kon ik niet laten liggen. En wat een geluk dat ik hem niet liet liggen!

Het verhaal gaat over een geheim agent in Londen die zichzelf flink in de nesten werkt omdat hij er niet in slaagt zijn superieuren te plezieren. Om deze vertelling gewicht te geven laat Conrad in het begin van het boek de geheim agent, Verloc, politieke discussies voeren met anarchisten en andere onruststokers. Je komt er zinnen tegen als:

“Met een subtielere bedoeling vervulde hij de rol van een onbeschaamde en giftige aanstoker van sinistere impulsen die sluimeren in de blinde afgunst en getergde ijdelheid der onwetendheid, in de ellende en misère van armoede, in alle hoopvolle en nobele illusies van gerechtvaardigde woede, deernis en opstand.”
Oei, wie heeft hier schuld? Conrad of de vertaler? Maar haak niet af, lees door, lees door!

Verloc moet een daad stellen om weer in genade te vallen. Hiermee stelt hij de verhouding tussen hemzelf, zijn vrouw Winnie en haar achtergebleven broertje danig op de proef. De fatale botsing tussen Verloc en zijn vrouw is een van de prachtigste scènes uit de wereldliteratuur. Langzaam wordt duidelijk dat zij jarenlang langs elkaar heen geleefd hebben, ze blijven langs elkaar heen praten, de kloof wordt alleen maar groter. Onbegrip tot het bittere einde!

    » The Secret Agent (Engelstalige Wikipedia)
    » De geheim agent (Bol.com)