Het verkeerde huis – Michael Kruger

Boekomslag Het verkeerde huisKopen, kopen, kopen!” luidde het advies van een recensent van Het verkeerde huis van de Duitse auteur Michael Krüger. Ik had al eens eerder een boek van Krüger gelezen (Het gestolen boek), kon me weliswaar absoluut niet meer herinneren waar dat over ging, maar besloot toch de aansporing van de recensent op te volgen.

Had ik dat maar niet gedaan. Het verkeerde huis is een volstrekt overbodig boek. Het verhaal gaat over een recensent van een Zuid-Duitse krant die naar een Congres van Duitse bibliothecarissen gestuurd wordt (bent u daar nog?). Op volstrekt ongeloofwaardige wijze komt de man in het huis van een alleenstaande vrouw en haar puberzoon terecht en blijft daar enige tijd wonen. Dat er dan ook nog een verhaallijn doorheen loopt over antropologisch onderzoek naar Zuidamerikaanse indianen bevestigt het ongrijpbare karakter van dit boek. Van recensenten, voor recensenten, zou ik zeggen. Te vermijden.

    » Een mengeling van weemoed en inzicht (genuanceerdere recensie op Duitslandweb)
    » Listige slapstick (Ook De Groene is een andere mening toegedaan)