Jan van Aken – De ommegang

Een meeslepend verhaal, dat je ondanks de nukkige, ontoegankelijke hoofdpersoon meesleept door belangrijke mondiale gebeurtenissen die rond het jaar 1400 plaatsvinden.

De hoofdpersoon Isidoor is een omhoog gevallen vondeling, die als arts furore maakt. Hij is arrogant, ongevoelig, berekenend en seksistisch. Hij laat zijn vrienden en vriendinnen gemakkelijk vallen. Als lezer is het moeilijk genegenheid voor hem op te vatten. Dat het toch de moeite waard is om 600 pagina’s lang zijn lotgevallen te volgen, komt door de boeiende beschrijvingen van de middeleeuwse steden die hij op zijn “ommegang” aandoet, en door het verbinden van grote historische gebeurtenissen met het avontuurlijke leven van de hoofdpersoon.