Achterlijke culturen

200 jaar geleden overleed de Duitse filosoof Immanuel Kant. In een bespreking van deze tamelijk lastig te begrijpen filosoof merkte Michiel Leezenberg in de NRC op:
 
[Kant heeft het inzicht dat eergevoel niet simpelweg een kenmerk is van achterlijke culturen. Het uit zich in verschillende samenlevingen op verschillende manieren.] “Bij de Fransen, aldus Kant, verschijnt eer als ijdelheid, en bij de Nederlanders (die volgens hem een flegmatische en boerse variant van de Duitsers zijn) als opgeblazenheid. Wie deze laatste karaktrek bezit, is volgens hem grof en hoogmoedig, en drukt voornamelijk minachting voor anderen uit.”