Europeanen worden alleen maar dommer

Afgelopen zaterdag stond er in de NRC een interview met de Poolse historicus Adam Zamoyski. Hij signaleert een sombere ontwikkeling in de Europese geschiedenis:

“Over het algemeen heeft de mens altijd gestreefd naar de verbetering van zijn eigen situatie. Zo ontstond er in de negentiende eeuw in rap tempo een middenklasse, die geloofde in vooruitgang en zelfverbetering. Maar op dit moment lijken veel mensen te denken dat het interessanter is om neerwaarts te gaan. We zien jongeren met petjes op, die, ondanks hun opleiding, het perfectioneren van vulgair taalgebruik en gedrag tot hun missie hebben gemaakt. Ze willen niet omhoog, maar omlaag. Goede opvoeding en goed onderwijs zijn niet in de mode, evenmin als nastreven van zelfverbetering of van schoonheid.”