Russische mp3’s taggen (how to tag cyrillic mp3)

English below – Русский внизу

Hier heb ik eeuwen naar gezocht! Veel Russische mp3’s zijn verkeerd getagd, dat wil zeggen, de ID3v2-informatie die in mp3-spelers als WinAmp of iTunes de uitvoerende artiest en de songtitel toont, ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: Áåç Áîþ – Îêåàí Åëüçè. Weinig mensen zullen hier direct Без бою – Океан Эльзи in herkennen.

Dergelijk verkeerd ge-encododeerde bestanden kon ik niet herstellen met bekende mp3-taggers als Magic MP3 Tagger of iTunes. Maar nu heb ik eindelijk een Mp3-tagger gevonden die de bestandsinformatie wel kan herstellen: Mp3tag! Downloaden en in een wip is je Russische muziekbibliotheek correct!

English:
Russian (or other cyrillic) mp3-files are often wrongly tagged. They read for instance Áåç Áîþ – Îêåàí Åëüçè instead of Без бою – Океан Эльзи. It was difficult to find a good program that could repair those tags, but if finally found one I’m very confident of: Mp3tag. Download and tag your library now!

Русский:
Часто русские mp3 содержают неправильные теги (неправильная информация ID3v2), по-крайне мере так бывает на иноязычных компьютерах. Они читают на пример Áåç Áîþ – Îêåàí Åëüçè вместо Без бою – Океан Эльзи. С помощью программы Mp3tag возможно быстро поправить эти теги. Скачай и поправляй на удачи!

    » Mp3tag