De verhouding tussen vrouwen en mannen in Rusland

Onlangs hield het Exclusieve Genootschap voor Slavische Cultuuroverdracht een zevende besloten bijeenkomst, ditmaal met als thema “De verhouding tussen vrouwen en mannen in Rusland”.

Het is opvallend dat in Rusland traditionele mannenberoepen als schilder, vrachtwagenchauffeur of kraanmachinist vaak door vrouwen uitgevoerd worden. In het communistische Rusland was de arbeidsparticipatie van vrouwen aanzienlijk hoger dan in Nederland. Kinderen werden opgevoed door de staat of door de grootouders; vader en moeder werden geacht hun krachten te wijden aan de opbouw van de socialistische heilstaat.

Voor de wet en op de werkvloer mogen Russische mannen en vrouwen dan wel gelijk zijn, in de onderlinge verhoudingen zijn de verschillen aanmerkelijk groter dan bij ons. Zodra er een man in de buurt is, lijken Russische vrouwen te transformeren in afhankelijke, hulpeloze typjes. Na 5 jaar huwelijk zijn de rollen opnieuw omgedraaid. De vrouw verzorgt de kinderen en regelt een inkomen; de man drinkt in de goot onverstoorbaar zijn wodkaatje.

Natuurlijk valt er veel af te dingen op deze stereotypen. Interessant is te zien hoe de Russische columniste Natalja Radoelova de verhoudingen tussen mannen en vrouwen schetst. Lees bijvoorbeeld eens haar column De scheidingswaarzegster.