Het Russische gezin

Vandaag kwam het Exclusieve Genootschap voor Slavische Cultuuroverdracht reeds voor de negende maal bijeen, ditmaal in Amsterdam Zuid-Oost. Omdat onderhavige leden van het genootschap gezinsuitbreiding verwachten, was het thema het Russische gezin.

Drs. M. en T. openden de middag met een luchtige quiz over het gezin. Drs. N. behandelde de Russische tegenhanger van dr. Phil. Deze psycholoog, Vladimir Vide (???), behandelt vooral vrouwen die een remedie zoeken voor hun notoir vreemdgaande mannen. Wij probeerden de vraag te beantwoorden waarom Russische vrouwen hun vreemdgaande man toch maar niet op straat schoppen. Een geopperde mogelijkheid was dat het leven in Rusland zoveel zwaarder en gevaarlijker is dat enige bescherming door een man, hoe onbetrouwbaar ook, te verkiezen is boven eenzaamheid.

Drs. L. las een fragment voor uit de vrouwendecamerone van Julia Voznesenskaja. Russen zijn vaak zo klein behuisd, en wonen dan ook nog regelmatig samen met hun halve familie, dat het vinden van een geschikt moment om de liefde te bedrijven geen sinecure is. Een beproefde methode om in elk geval niet door het jonge kroost gestoord te worden is de peuter met zijn driewielertje op zondagochtend naar het binneplein te sturen. Omdat andere ouders dezelfde verlangens hebben, krioelt het hier op dit tijdstip van de driewielende peuters.

Drs. M. tenslotte behandelde het Russische geboortecijfer. Dit schommelt rond de 1,3, terwijl voor een gezonde bevolkingsaanwas 2,1 noodzakelijk is. De Russische bevolking neemt dan ook schrikbarend af, met zo’n 700.000 personen per jaar. Een ander schokkend getal is het aantal van 5 abortussen dat de Russische vrouw gemiddeld laat plegen. Zie ook het artikel Rusland vecht tegen demografische crisis.