Poesjkinbijeenkomst groot succes

Eind vorig jaar is door een groep slavisten in het geheim het Exclusieve Genootschap voor Slavische Cultuuroverdracht opgericht. Dit weekend vond het eerste wapenfeit van dit kersverse Genootschap plaats: de opening van het Poesjkinjaar 2006.

In een intieme setting werd – onder het niet aflatende genot van wodka en Russische en Roemeense catering – door vooraanstaande slavisten een aantal lezingen gehouden over de grote Russische dichter Aleksandr Poesjkin.

De aftrap werd verzorgd door drs. Greuter. In een boeiend betoog schilderde hij de historische context van de noodlottige brief die Aleksandr Poesjkin op 11 februari 1836 (precies 170 jaar geleden!) schreef aan de Russische vorst Repnin. Het bleek om een episode te gaan in een soap die zich in de hoogste kringen van de Russische adel afspeelde en die uiteindelijk tot de dood van de dichter zou leiden, een jaar later. De tekst van deze lezing is elders op deze website gepubliceerd.

Poesjkinbijeenkomst

Hierna was de beurt aan drs. Beers. Zij heeft vorig jaar persoonlijk en ter plekke onderzoek uitgevoerd naar de escapades van Poesjkin tijdens zijn ballingschap in Odessa en stuitte op verrassende wetenswaardigheden. In saillante details belichtte zij de omweg waarmee Poesjkin in Odessa belandde, de haat-liefdeverhouding van de dichter met deze zuidelijke metropool en de problemen waarin hij in deze stad verzeild raakte en die uiteindelijk leidden tot een hernieuwde verbanning, ditmaal naar de godvergeten uithoek Michajlovskoje. Een samenvatting van deze voordracht wordt binnenkort op deze website gepubliceerd.

Drs. Reiniers besprak het boek Mijn Russische ziel van Hans Boland. Aan de hand van citaten werd de betekenis, de kracht en de vitaliteit van Poesjkins taal getoond en de betekenis van Poesjkin als cultuuricoon. Deze bespreking ontaardde weldra in een levendige discussie over allereerst de betekenis van Poesjkin in het bijzonder en vervolgens over vrijheid en tirannie in het algemeen.

Tussen de gerechten en lezingen door testte een speciaal panel van niet-slavisten twee verschillende Russische wodka’s: Parlament en Gzhelka. Parlament werd als een zeer professionele en uitermate zachte wodka ervaren. Toen de Gzhelka aan de beurt was verkeerde het panel reeds in kennelijke staat en hoewel ook van deze fles de bodem bereikt werd heeft hier geen objectieve waardering meer van kunnen plaatsvinden.

    » Aleksandr Poesjkin in 2006 – Exclusieve Genootschap voor Slavische Cultuuroverdracht
    » Foto’s (op Flickr) van de literaire avond