Slavistiek en inburgeringscursussen

Vorige maand kwamen de leden van het Exclusieve Genootschap voor Slavische Cultuuroverdracht voor de tiende keer bijeen! Deze vriendengroep van gemankeerde en geïnteresseerde slavisten verzamelde zich in Amsterdam Nieuw-Sloten.

Een thema was er deze keer niet, dus er werd zomaar wat in de rondte gebrald. Net echt Russisch dus! Maar op een gegeven moment kwamen we toch op een interessant thema uit: inburgeringscursussen. In Nederland wel te verstaan. Onze van oorsprong Russische N. geeft namelijk Nederlands (NT2) aan inburgeraars. Zijzelf vond het aanvankelijk nogal vreemd dat zij – met haar weliswaar zeer goede, maar niet foutloze beheersing van het Nederlands – voor een dergelijke baan in aanmerking kwam.

Een aantal maanden later was N. onthutst toen zij goed kennisgemaakt had met het niveau van de cursus en van de andere leerkrachten. Een gestructureerde aanpak was ver te zoeken. Allochtonen met een universitaire achtergrond delen de klas met analfabeten. Het schokkendst was de constatering dat het enige doel van deze cursus leek de cursisten voor hun taalcursus te laten slagen, zonder te kijken naar de daadwerkelijke taalvaardigheid van de cursist. Zo kunnen velen de rijtjes met tegenstellingen (licht – donker etc.) uit hun hoofd opzeggen zonder dat zij de betekenis van deze woorden kenden.

Taalonderwijs in Nederland zit al 40 jaar in het verdoemhokje dus de Nederlanders aan tafel keken er niet van op toen N. vertelde dat de kennis van de Nederlandse grammatica bij haar collega-docenten van abominabel niveau was. Vele taalkundige begrippen kenden zij niet en diverse constructies konden zij grammaticaal niet verklaren. Wanneer gebruik je in het Nederlands bijvoorbeeld de voltooid verleden tijd en wanneer de onvoltooid verleden tijd? Eh…

Als afgestudeerd letterkundige mag van mij toch ook wel enige taalkundige kennis van het Nederlands aanwezig verondersteld worden, maar ik moet toegeven dat ik vaak moeite met de theorie gehad heb. Ook in mijn huidige vakgebied van front-end web development heb ik niet alle theorie van de belangrijkste begrippen keurig op een rijtje staan. Ben ik nou gewoon een luie flikker of kan ik een deel van de schuld misschien afwentelen op het Nederlandse onderwijssysteem?