Big in nood

In de sector waarin ik werkzaam ben, de ICT, gaat het economisch niet bepaald voor de wind. Meerdere collega’s hebben de stap naar het CWI al moeten zetten. Ook voor Lud zijn de vooruitzichten op middellange termijn niet bijzonder rooskleurig. Interpreteren is anticiperen en daarom kijk ik al goed om mij heen of zich niet toevallig iets moois aandient. Directeur van de Stichting Varkens in nood lijkt mij wel wat!

Lud met de liefste big ter wereld - Jorwerd, juli 2003