Vertrouw nooit een Engelsman!

Vorige maand dacht ik even een iPod te scoren. Keurig voor de sluitingstermijn van 31 maart had ik drie inzendingen ingeleverd.

Toen ik op 1 april op de website mijn prijs in de wacht wilde slepen stond daar doodleuk vermeld dat de inzendingstermijn verlengd was tot 16 april. Hm, dacht ik ontstemd, maar ik liet de uitschrijver van de wedstrijd, de heer A. Budd, die in zijn jeugd al genoeg problemen met zijn achternaam gehad moet hebben, met rust.

Enfin, ik dacht de rit tot en met 16 april zonder verdere ordeverstoringen uitgezeten te hebben. Vandaag wendde ik mij weer tot de website, alwaar ik mijn naam gelauwerd onder de winnaars meende te mogen aantreffen. Helaas werd ik getroffen door de volgende mededeling:

“Enter as many times as you want. In about a month, we’ll pick our favourite pictures and post the winners here.”

Voor diegenen die de taal van de heer Buddhead en zijn misselijke vriendjes van Ed niet goed verstaan, dit betekent zoveel als: “Zoek het lekker uit, sukkels! Dachten jullie werkelijk hier een prijs te kunnen winnen? Deze site is enkel en alleen in elkaar geknald om jullie zielige beursjes verder uit te knijpen en met de lafste marketingtechnieken de garnalenhersenen van nog meer goedgelovigen te verleiden”. Taal kortom, de de grofste colporteur in de Lage Landen nog niet durft te bezigen!

De vernietigende recensie van het onbenullige boek (waarin het overigens wemelt van de storende fouten en pertinente onwaarheden) zal niet lang meer op zich laten wachten!

Potloodventer