Vragenlijstje voor de dokter

Morgen gaan S. en ik naar de orthopeed. Op veler advies heb ik een vragenlijstje voorbereid. Mocht je een aanvulling te binnen schieten, laat het me dan weten!

Heupdysplasie
* Komt de dubbelzijdige (congenitale) heupdysplasie vaak voor?

De operatie
* Hoe heet de operatie die u voorstelt? (De vorige arts had het over
`afdakken’ – (Bij een pandakplastiek wordt de heupkom als het ware
vergroot door extra bot met schroeven aan de zijkant van de heupkom te
bevestigen of door meerdere botspanen langs de rand van de kom aan te
brengen. Meestal wordt hiervoor bot uit de eigen bekkenkam gebruikt,
maar soms ook donorbot. De operatie verloopt via een snee ter hoogte
van de lies. De pandakplastiek wordt toegepast als de heupkop en
–kom niet (meer) goed in elkaar passen en er al enige artrose
is.)
* Zijn er alternatieven voor de operatie? Bijv. anderssoortige operatie
of …
* Wat zijn de gevolgen als ik niet laat opereren?
* Is BHR (Birmingham Hip Resurfacing) voor mij een alternatief? (Bij BHR zijn zowel de
kop als de kom van metaal.)
* Worden 1 of beide heupkommen geopereerd? Met welke heup wordt begonnen?
(In de praktijk blijkt dat veel patiënten pas na ongeveer zes
maanden goed zijn hersteld van een heupoperatie. Daarom is het
verstandig om bij een dubbelzijdige heupdysplasie, tussen beide
ingrepen een ruime revalidatieperiode aan te houden. – www.heupafwijkingen.nl)
* Is er veel ervaring met deze operatie? Wordt hij vaak uitgevoerd?
* Wie voert de operatie uit?
* Hoe lang duurt de operatie?
* Wordt hij onder algehele narcose uitgevoerd?
* Hoe lang ben ik van huis bij opereren?
* Hoe zit het litteken eruit?
* Wat kan ik fysiek als ik uit het ziekenhuis ontslagen wordt?
* Is er ondersteuning voor thuis mogelijk?
* Wat is de vermoedelijke wachttijd voor de operatie en in welke mate is
die operatiedatum te sturen (i.v.m. werk- of thuissituatie).
* Kan er bij de heupkom waarbij nog geen artrose is vastgesteld een
andere operatie meer soelaas bieden?
* Wordt de operatie en de revalidatie in zijn geheel vergoed door de
ziektenkostenverzekeraar?

Risico’s
* Wat zijn de risico’s van de operatie?
* Wat is een starre heup?
* De meeste operaties hebben tot doel de overdekking van de heupkop te
verbeteren. Hierdoor vermindert de druk per vierkante centimeter op
het kraakbeen van de heupkop. Algemeen wordt aangenomen dat een te
hoge druk één van de belangrijkste factoren is voor het ontstaan
van artrose. Dit betekent ook dat de kans van slagen van deze
operaties minder groot is als er artrose aanwezig is en naarmate deze
ernstiger is. (www.heupafwijkingen.nl)

De nieuwe heup
* Vraag de arts wat bij jou het eindresultaat van de ingreep zou moeten
zijn en binnen welke termijn dat resultaat behaald zou moeten worden.
Ook kun je vragen wat de mogelijkheden zijn, wanneer dat resultaat
niet wordt gehaald. Bij twijfel kun je ook nog een andere specialist
raadplegen. Het vragen van een tweede mening (second opinion) is geen
bijzonderheid en in deze gevallen bijna altijd aan te bevelen.
* Nu kan ik met moeite 1 uur lopen. Wat zijn de verwachtingen na de
operatie?
* Kan ik weer sporten (voetballen, hardlopen) na de operatie?
* Stopt de artrose (slijtage) na de operatie of moet ik over xx aantal
jaar weer dezelfde operatie ondergaan? Voor BHR schijnt bijvoorbeeld
een gebruiksduur van 10 jaar te bestaan.

Revalidatie
* Hoe lang duurt de revalidatie gemiddeld? Wat houdt deze in?
* Vindt revalidatie plaats in een zorgcentrum?
* Zijn er dingen die ik langdurig niet mag na de operatie (bijv. tillen)
en die mijn rol als vader kunnen belemmeren?
* Zijn er aanbevolen revalidatie-artsen die gespecialiseerd zijn in het
begeleiden van mensen met een dergelijke operatie?
* Hoe lang kan ik niet werken?
*