Advertentietarieven greut.nl

geld, geld, geld!Greut.nl had dus de vraag gekregen of het mogelijk was om op deze website te adverteren. Na kort beraad heeft de Commerciële Dienst van de Primaire Berichten (CDvdPB) de aanvrager Roorda van Traffic4U op de volgende wijze beantwoord:

Geachte heer Roorda,

Hartelijk dank voor uw verzoek voor meer informatie over linkmogelijkheden op www.greut.nl.

Wij bieden de mogelijkheid tot het plaatsen van een banner. Deze dient een afmeting van 120 x 80 pixels te hebben en wordt onderaan het navigatiemenu in de sectie “archief” geplaatst. (De archief-sectie is het best bezochte onderdeel van onze website, zie voor statistieken de Nedstatpagina).
De kosten van een banner bedragen 100 euro per jaar plus 0.02 euro per klik.

Ook op de homepage www.greut.nl kunt u een banner plaatsen. De kosten voor een 100×100 pixel banner bedragen 50 euro per jaar plus 0.02 euro per klik. Deze banner wordt onder het linker navigatiemenu getoond.

Met dank voor de getoonde interesse,

Smot Groteur
Sales manager greut.nl

Omdat de heer Roorda opeens zwijgt als het graf, gelden bovenstaande tarieven ook voor andere geïnteresseerden.