Chemical Reaction

Dagelijkse producten – zoals speelgoed, cosmetica, televisies, waspoeder, kleding en meubilair – bevatten tal van chemische stoffen. Van een aantal chemicaliën is bekend dat ze giftig zijn, maar van veel anders stoffen weten we heel weinig.

Sommige chemische stoffen zijn persistent: ze blijven jarenlang in het milieu aanwezig. Ze vervuilen ons regenwater, de oceanen en tasten de gezondheid aan van mensen en dieren.

Toch past de industrie deze chemicaliën nog steeds toe. Veel producten die we kopen kunnen schadelijke stoffen bevatten – zonder dat we het weten.

De Europese Commissie ontwikkelt nieuw chemicaliënbeleid. Nú moeten we druk uitoefenen op de commissieleden. Doe mee en
    
» Chemical Reaction