De website van de ANWB is niet gebruiksvriendelijk

S. probeerde vanavond in te loggen op het persoonlijke gedeelte van de website van de ANWB. Het werd een ontnuchterende ervaring. Na twee keer een verkeerd ledennummer ingevoerd te hebben kon er niet meer ingelogd worden en verscheen het verzoek om telefonisch contact op te nemen met de helpdesk. Wat was er aan de hand?

1. Het lidnummer op de ledenpas begint met een “5”. Dit getal schijnt niet bij je lidnummer te horen, maar het huidige jaar aan te geven. Het had niet op de website ingevoerd mogen worden. Leuk dat de ANWB zo’n systeem bedenkt, maar val je klanten er niet mee lastig. Zij moeten gewoon hun lidnummer in kunnen vullen, met of zonder spaties, en met of zonder vijfje ervoor. Het systeem achter de website moet dit verder afvangen. (Dat is technisch gezien nota bene zo gepiept.)

2. De ANWB had al wel S.’s nieuwe adres, maar toch moest zij nog de oude postcode (die nog op de ledenpas staat vermeld) invoeren. Dit klinkt alsof de postcode van de klant in de systemen op meerdere plekken bewaard wordt. Dat klinkt niet goed.

Tijd voor Routemobiel.nl?