Enquete greut.nl

Tijd voor een kleine enquête onder de bezoekers van greut.nl. Kun je in de reactie aangeven of je de Primaire Berichten leest middels RSS of niet? Als je niet weet wat RSS of een feedreader is, dan luidt je antwoord waarschijnlijk onkennend.