Hot banana

Bananeman is een weblog gestart (wie niet deze dagen?). Hij maakt gebruik van de prachtige (superbeta) weblogsoftware van Typo, geschreven in het aanstormende open source web framework Ruby on Rails. Aangezien de Bananeman ook schrijft voor de roemruchte company blog Open, verwacht ik op Hot Banana geen baanbrekende artikelen.

    » Hot banana