Kappen met Kolen

“De ijskappen smelten, woestijnen rukken op. Bangladesh worstelt om het hoofd boven water te houden. De wereld moet in actie komen om de klimaatcrisis te keren. En wat doet Nederland? Nederland bouwt vijf nieuwe kolencentrales!”

    » Kappen met Kolen