Luxen op reis

ZurichZurich is een plaatsje in Friesland vlakbij de Afsluitdijk. Als een Fries naar Zurich gaat is dat dus niet echt een opmerkelijk feit. Maar als die Fries vervolgens wel een website van die reis naar Zurich maakt, dan kan het de moeite waard om even te kijken wat daar nu aan de hand is.
    Zurich 2002 is weer een echte Luxen-site geworden, ook al is hij niet gesigneerd. Met paarse luchten, brandende duiven en Goden die uit een witte hemel neerdalen weet Luxen het stadje Zurich in een opmerkelijke sfeer te herschapen. Veel van zijn oorspronkelijke bewoners zullen het niet herkennen!
    » Zurich 2002