Maak schoon schap

“Nederlandse supermarkten hebben nog steeds geen duurzaam inkoopbeleid voor vis. Daarom liggen er overal nog ‘foute’ vissoorten in het schap: overbeviste soorten en vissen waarvan de vangsttechniek ander zeeleven verwoest. De ene super scoort nog slechter dan de andere.”

Tijd voor actie: www.maakschoonschap.nl!

(En je weet het: als je niet meedoet aan deze actie wordt jou een week lang de toegang tot greut.nl ontzegd – terwijl er aankomend weekeinde een grote onthulling op stapel staat!)