redbrick.nl

Het moest er eens van komen. Ik word nu zo vaak gevraagd om een website hier en een websiteje daar in elkaar te knutselen, dat ik daar een leuke bedrijfsnaam aan wilde hangen. Ik dacht eerst aan ‘jakor’, russisch voor ‘anker’. Het HTML-anchor attribuut is namelijk verantwoordelijk voor de hyperlink, de belangrijkste oorzaak van het succes van internet. Maar het lijkt erop dat Russen niet de term ‘jakor’ gebruiken, maar het suffere ‘ssylka’…

Toen een makelaar een offerte aan me vroeg bedacht ik gratis een nieuwe hippe web-2.0 bedrijfsnaam voor hem: ‘red brick’. Hij had echter een andere naam voor zijn bedrijf in gedachten en toen heb ik die naam maar voor mezelf gehouden.

Dus voor al je internetoplossingen: redbrick.nl!