Reliwijzer

Nu probeerde ik zoveel mogelijk atheïstische antwoorden te geven, maar helaas: de reliwijzer vond het boeddhisme het beste bij mij passen… Bovendien schijn ik raakvlakken te hebben met het humanisme en huu, het katholicisme…
    Het atheïsme wordt door de NCRV en de Volkskrant in hun reliwijzer echter niet als een stroming onderscheiden.

    » De reliwijzer