We gaan petities tekenen

Internet is een machtig actiemedium. Het is weer tijd dat we onze tanden laten zien aan de regering, de multinationals en de bio-industrie.

Petitie 1 – Bio BTW Vrij
“Laat de Nederlandse overheid het goede voorbeeld geven en tijdelijk de biologische producten BTW-vrijstelling geven.” Lees meer bij de Vroege Vogels en teken de petitie!

Petitie 2 – Stop de Bijensterfte
“De bijenstand is een indicator voor de algehele ecologische gezondheid van ons leefmilieu. In Nederland (en vele andere landen) lopen de honingbij en wilde soortgenoten sterk in aantal terug. Wij verzoeken de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij te dragen aan de realisatie van ondermeer een moratorium op het gebruik van de insecticiden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam die bekend staan om hun sub-lethale schadelijke effecten op bijenkolonies.” Lees meer en teken de petitie op www.petities.nl/stop_de_bijensterfte/.