Een ezel is een voorbeeldig mens

De een houdt van varkens, de ander van ezels: “De Ezelgedachte weerspiegelt de inborst van dit rechtschapen dier, dat verdraagzaam is, eerlijk, geduldig, trouw, aandachtig, ruimdenkend, gevoelig, bescheiden en hulpvaardig. Daarnaast blijkt hij eigenzinnig, schrander, alert, onderzoekend en begiftigd met een ijzersterk geheugen. Het moge duidelijk zijn dat dit nog maar een greep is uit zijn rijke arsenaal van louter positieve karaktertrekken.”

    » De ezelgedachte