Geo-engineering, het broeikaseffect en de nalatenschap van Nikolaj Fjodorov

Geo-engineering is hot. In The Economist van 10 maart staat een artikel over het oplossen van het broeikaseffect met behulp van geo-engineering. Beleidsmakers en milieu-activisten, aldus The Economist, richten zich bij het behandelen van het broeikaseffect slechts op één oplossing: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2). Maar hoe effectief is deze aanpak? Vooralsnog neemt in de westerse wereld de uitstoot van aarde-opwarmende gassen alleen maar toe, terwijl vanuit de snel groeiende industrieën van China en India voorlopig ook weinig positieve milieu-effecten te verwachten zijn.

De oplossing ligt misschien in geo-engineering, het met behulp van technische innovatie oplossen van milieuproblemen. Gesproken wordt bijvoorbeeld over een reusachtige ruimteschil die een deel van de zonnestralen terugkaatst die voor de aarde bestemd zijn. Als een paar procent van de zonne-energie de aarde niet bereikt zou het broeikaseffect geneutraliseerd kunnen zijn.

Wat mij vooral boeit zijn de grootse aanpakken die voorgesteld worden. De negentiende-eeuwse Russische filosoof Fjodorov heeft namelijk zo’n 130 jaar geleden soortgelijke ideeën gelanceerd. In zijn tijd was hongersnood in Rusland nog een groot probleem. Hij wilde dit oplossen door met behulp van ruimteschermen zonlicht te laten schijnen op plaatsen die toen nog niet voor landbouw geschikt waren.

De Russische filosoof Nikolaj Fjodorov

Fjodorov heeft nog veel meer interessante en zeker voor zijn tijd onmogelijke voorstellen gedaan. Een deel van mijn eindscriptie ging over Fjodorov, dus ik moet eens een artikeltje over hem schrijven voor Wikipedia. In de Engelse versie is er al gedetailleerde informatie over hem te vinden. Als de mensheid er in slaagt alle plannen van Fjodorov te realiseren, komt onsterfelijkheid dichtbij!