Stop veefabrieken in Noord-Holland – Steun het burgerinitiatief!

De actie Stop veefabrieken is een gezamenlijk initiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie.

“Op steeds meer plaatsen in ons land dreigen grote bio-industriestallen voor varkens of kippen te ontstaan. Deze veefabrieken veroorzaken veel vervuiling en overlast. Naast een gruwelijk leven voor de dieren, waarbij er steeds meer op een fabrieksmatige manier met de dieren wordt omgegaan, leidt het plan tot vervuiling door fijn stof, stank en ammoniak. Bovendien maken wij ons zorgen om de volksgezondheid en dreigt door de verdere industrialisering van de veehouderij het boerenfamiliebedrijf te verdwijnen. Waar nu het kleinere familiebedrijf nog zou kunnen omschakelen naar een meer milieu- en diervriendelijke (biologische) veehouderij, is dat bij de veefabrieken voorgoed uitgesloten.

Stop Veefabrieken - teken de petitie!

De Dierenbescherming en Milieudefensie willen samen het bouwplan in Middenmeer tegenhouden door het opstarten van een burgerinitiatief, gericht op de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hiermee wordt de provincie verzocht om de komst van megabedrijven voor veehouderij (o.a. de geplande kippenfabriek in Middenmeer) tegen te houden. Minimaal 5.000 stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland kunnen gezamenlijk een onderbouwd voorstel indienen bij Provinciale Staten. Dus: elke handtekening in Noord Holland telt!”

    » Ga naar stopveefabrieken.nl en vraag de handtekeningenlijst aan.