Tegen biobrandstof, voor een klimaatwet

Je kunt een maand je blog niet bijhouden, maar de online milieu-acties gaan gewoon door. Vooral Milieudefensie is actief.

Roofbouwbrandstoffen
De Europese Unie wil per 2010 verplichten dat motorbrandstof voor 10% bijgevuld wordt met biobrandstof. Na aanvankelijk aarzelend aankijken is de milieubeweging inmiddels fel tegen biobrandstof, om de volgende redenen:
– Voedselconcurrentie
– Ontbossing
– Klimaatverandering.
Lees meer op www.roofbouwbrandstoffen.nl en teken de petitie.

Klimaatwet
Verder zijn een aantal milieu-organisaties voor de invoering van een “sterke” klimaatwet waarin vastgelegd wordt dat Nederland:
    * jaarlijks minstens 3% minder broeikasgassen uitstoot, en;
    * ontwikkelingslanden steunt in de strijd tegen klimaatverandering.
Tja, wie kan daar nu tegen zijn? Groot-Brittanie schijnt trouwens al een soortgelijke wet aangenomen te hebben.
Geef je stem op www.klimaatwet.nu.

Tussen de buien door op de A7