Hondentoilet

Ik heb een brief aan ons stadsdeel gestuurd:

Geachte heer / mevrouw,

De laatste tijd loopt het echt de spuigaten uit. Onze straat lijkt definitief verworden tot een openbaar hondentoilet. Om de dagelijks vers aangevulde verzameling hondendrollen te ontwijken, is een lichamelijke lenigheid vereist die menig bewoner in onze straat ontbeert.

Wellicht bent u van mening dat ik als bewoner de veroorzaker van de overlast op zijn daden moet aanspreken. Dat zou ik zeker willen doen, maar ik kan helaas niet achter mijn voordeur een 24-uurs wacht gaan houden om een eventuele overtreder te betrappen. Meerdere malen per dag haal ik mijn fiets uit het fietsenrek, maar ik heb nog nooit iemand op dat moment zijn hond tussen de fietsen zien uitlaten. Toch wemelt het tussen de fietsen van de drollen. Het lijkt wel of ze er expres neergelegd worden.

Hoewel ik zelf geen auto bezit, merk ik dat mijn vrienden die met de auto op bezoek komen, opvallend vaak een zekere bruine smurrie onder hun schoenzolen hebben zitten. Tevens is het opvallend dat hondenpoep (op zich in heel Amsterdam een kenmerkend probleem), in ons deel van de Straat Y een twijfelachtig hoogtepunt lijkt te bereiken, vooral tussen het Plein X en de Straat P. Nu kan dat mede veroorzaakt worden door het gegeven dat het voor bepaalde hondenbezitters alhier een zekere kunst is om überhaupt een huisdier te verzorgen. Voor hen is het duidelijk een stap te ver om na te denken over de vraag waar precies zij hun honden hun behoefte laten doen…

Nu heb ik wel eens van hondentoiletten gehoord, een afgezonderd strookje zand dat speciaal voor honden bestemd is. Ik denk dat de overlast in onze buurt flink verminderd kan worden als zo’n toilet bijvoorbeeld op Plein X aangelegd zou worden. Ik hoop daarnaast dat strengere controles op mensen die hun hond desondanks nog tussen de fietsen en auto’s of op het trottoir uitlaten, er voor kunnen zorgen dat onze straat aanmerkelijk frisser wordt.

Met vriendelijke groet,

bla bla