Auto’s zijn hard nodig, maar mensen die nadenken nog harder

Onlangs uitte ik mijn verbazing over het voorstel van onze regering om de fiscale bijtelling van lease-auto’s te verlagen. Een onwenselijk idee, onder meer omdat door dit voorstel het aantal auto’s in Nederland zal toenemen, files dus langer worden en dit kwalijke gevolgen heeft voor het (leef-)milieu. Ik deel mijn zorgen met GroenLinks, bleek deze week, aldus een artikeltje in de Intermediair, het lijfblad van de kritiekloze, carrièregerichte academicus.

Intermediair heeft namelijk een aantal tegenargumenten verzonnen waarvan de Groenen zouden moeten sidderen (of waarvan zij zich op zijn minst achter de oren zouden moeten krabben), namelijk:

  • De afgelopen 20 jaar is de uitstoot van schadelijke stoffen met meer dan 70% gereduceerd, terwijl het aantal auto’s spectaculair toenam.
  • De totale opbrengsten van het Rijk uit autogebruik zijn toegenomen tot 15 miljard euro.

Hieruit zou volgens Intermediair moeten blijken dat de “groene” argumenten ontkracht zijn en dat het “tegenovergestelde” waar is. Een drogreden waar de honden geen brood van lusten! En wel hierom:

  1. Dat de uitstoot van gevaarlijke stoffen aanzienlijk gereduceerd is, wil niet zeggen dat hij verdwenen is. De 7 miljoen auto’s brengen nog behoorlijk wat smerigheid in de lucht. Vraag maar eens aan mensen die langs de snelweg wonen en een 5 jaar kortere levensverwachting hebben.
  2. Meer auto’s betekent meer wegen. Dit leidt ondermeer tot versnippering van natuurgebieden.
  3. Dat het Rijk een aardige stuiver overhoudt aan autogebruik, wil niet zeggen dat dit geld in Openbaar Vervoer of in het milieu gestoken wordt. Om nog maar te zwijgen van het aantal mensen en dieren dat door autogebruik sterft. Dit is al helemaal niet in geld uit te drukken.
  4. Stimulering van auto-bezit geeft geen impuls aan het zoeken naar alternatieven. Veel autoritjes zijn kort en onnodig. Veel andere betreffen woon-werkverkeer. Naar mijn mening zouden mensen dichter bij hun werk moeten wonen. Dit levert velerlei voordelen op.Autotuin - de oplossing

Kortom, het kabinetsbesluit is onzinnig, en de verdediging ervan door Intermediair slaat als een tang op een varken.

    » Een misslag in de miljoenennota
    » GroenLinks
    » Intermediair
    » Autotuinen, de oplossing?