Het is weer raak!

Mei jongstleden publiceerde de Intermediair een artikel over topinkomens van managers in de publieke sector. Die waren niet mals. Om niet aan de speedboten, dure auto’s en penthouses van de publieke topmanagers mee te betalen, was ik genoodzaakt om mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zeggen.

Vandaag komt het NRC Handelsblad met nieuwe gegevens. Dit keer betreft het de inkomens van de omroepdirecteuren. En Heilige Maria, wat zijn het weer hoge bedragen! Zo’n Vera Keur van de Vara toucheert bijna twee ton per jaar (in euro’s wel te verstaan). Nogal wiedes dat onze regering vervolgens moet bezuinigen op de ziekenzorg.

Waarom de Staat der Nederlanden decennia lang geld blijft pompen in het vermolde omroepbestel is mij een groot raadsel. (Eén reden zou kunnen zijn dat het mislukte politici kan wegzetten in Hilversum, denk aan Van Dam of Wolffensperger.) Voor mij zou één publiek televisienet met een paar informatieve programma’s meer dan genoeg zijn. De commerciëlen hebben allang bewezen voor het overige zorg te kunnen dragen.

Weer mijn lidmaatschap opzeggen dus? Uit het artikel van de NRC wordt echter niet duidelijk wat de directeur van de VPRO verdient…

    » “Directeuren van omroep bij bestbetaalden” (NRC)
    » Intermediair-onderzoek: ook publieke sector betaalt topmanagers uitstekend
    » Natuurmonumenten: vlindertjes, kasteeltjes en harde pegels