Het Tsjetsjeense drama

Godzijdank is de bezetting van het musicaltheater in Moskou voorbij. Helaas zijn er toch meer dan 100 doden gevallen. Dit aantal had echter veel hoger kunnen uitvallen als de Russen verkeerd ingegrepen hadden. De inzet van een soort slaapgas heeft waarschijnlijk veel meer slachtoffers voorkomen.
Het inmiddels beruchte musicaltheater in MoskouTerreurdaden zijn nooit te vergoeilijken, toch kan het geen kwaad een nadere blik te werpen op de situatie in Tsjetsjenië. Bij de gijzelactie waren opvallend veel Tsjetsjeense vrouwen betrokken, zogeheten “oorlogsweduwen”. Het lijdt geen twijfel dat de Russen bij hun acties in Tsjetsjenië meedogenloos tekeer gaan. Alle Tsjetsjeense mannen tussen de 12 en 65 jaar zijn voor de Russen potentiële terroristen en worden als zodanig door het Russische leger behandeld. Martelingen schijnen aan weerszijden van de strijdende partijen aan de orde van de dag te zijn.
    Het moet gezegd worden dat in Rusland zelf veel weerstand bestaat tegen de oorlog in Tsjetsjenië. De meeste slachtoffers aan Russische zijde zijn dienstplichtige soldaten van onder de 20. De belangrijkste reden van de oorlog in Tsjetsjenië is het veiligstellen van de olietoevoer vanuit Azerbeidzjan. Dit zijn geen belangen van het Russische volk, maar van een kleine, door en doorcorrupte bovenlaag. Dienstplichtigen worden gebruikt als kanonnevoer voor de oliemaffia en de wapenhandel.
    Al meer dan 200 jaar proberen de Russen de Tsjetsjenen te pacificeren. Al meer dan 200 jaar zonder succes. Tsjetsjenen heten geboren te worden met “een geweer in de hand”. Van alle volkeren die de Russen eronder hebben willen brengen, zijn de Tsjetsjenen het weerbarstigst. De Russische officier en dichter Lermontov schreef in 1839 over zijn overplaatsing naar de Kaukasus: “Ik had gehoopt dat er geen plaats zou zijn voor verveling temidden van de kogels der Tsjetsjenen… maar helaas, na een maand was ik zo gewoon geraakt aan hun gefluit en aan de nabijheid van de dood, dat ik, zonder gekheid, meer aandacht schonk aan de muggen.”
    De leider van de Tsjetsjeense gijzelactie, Barajev, was slechts 23 jaar oud. De huidige generatie jongeren in Tsjetsjenië groeit op in een sfeer van kolkende haat en mag reeds als verloren worden beschouwd. Deze neerwaartse spiraal moet doorbroken worden. De Russen zouden er het beste aan doen om zich terug te trekken uit deze bergrepubliek. Gas en olie is er genoeg in Siberië.
 
    » Mannen martelden kinderen – Naoem Korzjavin (6 september 2004)