Natuurmonumenten III

Mijn opzeggingsbrief is af:


Amsterdam, 10 juni 2003

Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS ‘s-Graveland

Onderwerp: Opzegging lidmaatschap

Geachte heer / mevrouw,

In de Intermediair van 29 mei jl. las ik in opperste verbazing dat een zekere interim-manager bij Natuurmonumenten bijna net zoveel verdient als onze minister-president. De commotie rondom de topinkomens van managers in de non-profit sector zal u niet ontgaan zijn.

Nu heb ik altijd gedacht dat mijn contributie aan Natuurmonumenten aangewend zou worden voor de aankoop en het verbeteren van natuurgebieden in Nederland. Helaas blijkt dit nu gebruikt te worden voor het spekken van bankrekeningen van jullie managers. Jan Bauer zal niet de enige zijn die een riant jaarinkomen opstrijkt.

Aan een ideële organisatie die werkt met enthousiaste idealisten (en dit hoeven voor mijn part echt niet louter vrijwilligers te zijn) geef ik graag mijn geld. Maar aan personen die natuur en milieu beschouwen als een middel om zichzelf te verrijken heb ik geen enkele boodschap.

Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap op.

Met vriendelijke groet,
Etc.


    » Natuurmonumenten I
    » Natuurmonumenten II