Natuurmonumenten IV

Vorige maand zegde ik mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten op, omdat ik in plaats van de Nederlandse natuur de Nederlandse manager bleek te spekken. Aangezien ik mijn contributie al tot en met het einde van dit jaar betaald had, krijg ik nog wel het verenigingsblad Natuurbehoud in de bus.

Jantje B.

In het nummer van Natuurbehoud dat ik afgelopen week ontving, gooit mijn grote vriend Jan Bauer alle sluizen open met een veelzeggend voorwoord. Dat handelt namelijk over “lucht”. Nu is Jan bepaald geen luchtkastelenbouwer, hij gaat voor de harde pegels. Voor een fletse dooddoener als “leven op aarde is niet mogelijk zonder de luchtlaag die erom heen ligt” toucheert onze iterim al gauw honderden euro’s. De afsluitende zin van zijn voorwoord is typerend: “En nu gaan wij mensen dit wonderlijke systeem in onze onstuitbare drang naar meer in een paar honderd jaar om zeep helpen? Dat laten we niet gebeuren.” Bauers onstuitbare drang naar meer wil ik daarentegen graag om zeep helpen.

    » Vereniging Natuurmonumenten
    » Natuurmonumenten I
    » Natuurmonumenten II
    » Natuurmonumenten III