Oud en duur

In De Groene van afgelopen week zwengelt columnist Mathijs Bouman een interessante discussie aan. Werkloze vijftigplussers komen moeilijk aan een baan. Volgens Bouman komt dat vooral omdat zij de te duur zijn. Gedurende je arbeidscarrière stijgt je loon gestaag. Als je dan op latere leeftijd met een relatief hoog loon werkloos wordt, ben je minder interessant voor de arbeidsmarkt als je verwacht een baan te kunnen vinden op dat loonniveau.

“Eén ding is zeker in die door salarisschalen gedomineerde wereld: een salarisverlaging is geen optie. Iemand indelen in een lagere schaal dan bij zijn vorige baas wordt gezien als een grove schending van van de arbeidsrechten van de werknemer. Het loon kan alleen omhoog.”

Mensen met weinig arbeidsverleden, zoals herintredende vrouwen, gaan wel voor minder geld de boer op en vinden op latere leeftijd makkelijker een baan, aldus Bouman.

“Dat succes zou een les moeten zijn voor vakbonden en werkgevers. Verbreek het taboe op loonsverlaging op latere leeftijd, en ook oudere werklozen vinden werk.”