Pensioenproblematiek

Nederlandse rollators binnenkort in Zambia?De storm rondom de houdbaarheid van onze pensioenstelsel werd afgelopen week weer flink aangewakkerd.

Al geruime tijd wordt de opinie verkondigd dat men de Nederlandse samenleving draaiende moet houden door (geschoolde en direct inzetbare) arbeidskrachten uit de Derde Wereld hier naar toe te lokken. Enerzijds om al onze bejaarden te verzorgen, anderzijds om de sociale premies op te hoesten. Volgens mij is deze variant (die een geweldige brain-drain uit de ontwikkelingslanden impliceert) onwenselijk. Het NRC voerde deze week een nieuwe reden aan om deze optie niet te serieus te nemen. Na 40 jaar gaan namelijk al die vriendelijke personen die nu ons pensioenstelsel op de been komen houden, zelf met pensioen. Een nieuwe toevloed aan arbeidskrachten is dan gewenst. Als we op deze manier doorgaan, zou Nederland over 100 jaar meer dan 100 miljoen inwoners krijgen werd ergens becijferd.

Volgens mij ligt een andere, goedkopere en simpelere oplossing voor de hand: Organiseer voor de vele Nederlandse bejaarden die in Nederland geen verzorgingsplekje meer kunnen vinden, een aardig rusthuisje ergens in Afrika of in Azië. Hier snijdt het mes namelijk aan twee kanten: de Nederlandse bejaarden die ‘s winters vaak naar Spanje trekken, zitten nu het gehele jaar in een fijn zonnetje, verder geeft deze optie een impuls aan de groei van werkgelegenheid en welvaart in de arme landen waar de “bejaardenhuizen nieuwe stijl” geopend zullen worden. De Nederlandse regering en de pensioenfondsen kunnen helemaal in de handen wrijven: de aanzienlijk lagere loonkosten zullen voor goedkopere pensioenen zorgen!