Stemwijzers online

De stemwijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn online. Niet voor elke gemeente weliswaar, maar wel voor Amsterdam.

In Amsterdam moeten we stemmen voor zowel de stad als het stadsdeel en voor beide verkiezingen kun je een aparte stemwijzer invullen. Vreemd genoeg doen aan de stemwijzer voor de centrale stad niet alle verkiesbare partijen mee.

Verder blijft het schipperen, want elke nuance ontbreekt. Je reageert op 30 stellingen met het antwoord “mee eens”, “mee oneens” of “weet niet”. De stelling “Ik ben voor/tegen een parkeergarage onder de gracht” zegt nog niets over de manier waarop een partij verder met mobiliteit en parkeren omgaat. Maar ja, nuance en politiek gaan sowieso niet goed samen.