Vlees verwoest klimaat

Enkele quotes uit een verontrustend artikel op de website van Natuur en Milieu:

“Vleesconsumptie is de grootste en snelst groeiende bron van klimaatverandering.”

“Uit het rapport Livestock’s long shadow van de FAO blijkt dat de veehouderij 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Dat is meer dan het aandeel van verkeer en vervoer. Daarbij leidt de vleesproductie tot watertekort en watervervuiling, erosie, verwoestijning en verlies van soortenrijkdom.”

“Een opvallende aanbeveling van de FAO is verder de productie van voer en de veehouderij intensiever te maken. De redenering daarachter: de dierlijke productie is momenteel veruit de grootste landgebruiker. In totaal gebruikt de veehouderij 30 procent van het landoppervlak en 70 procent van alle landbouwgrond in de wereld.”

Iedereen zal begrijpen dat intensieve veehouderij misschien wel een logische aanbeveling is, maar geen wenselijke. Vandaar dat de auteurs van het artikel concluderen:

“Als we onze klimaatdoelen serieus nemen, is een fikse beperking in de (groei van de) vleesconsumptie de enige uitweg. Maar hoe doe je dat? Een verhoging van de prijs helpt, constateert ook de FAO. Meest effectief lijkt mij dat op EU-niveau te regelen. Maar een moedige regering hoeft daar niet op te wachten en kan zo’n vleesheffing nu al zelf invoeren.”

Resteert één ding: een moedige regering!

    » Vlees verwoest klimaat