Walvisvaart

Nederland is voor hervatting van de walvisvaart. Maar dan wel onder strenge voorwaarden, waarop nauw toezicht gehouden moet worden. Wie die toezicht moet gaan houden blijft een beetje in het midden hangen. Ik herinner me dat zo’n 10 jaar geleden de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen omhoog ging van 100 naar 120 km/h. Toen werd er ook hard geroepen dat er dan wel streng gecontroleerd ging worden. Dat gebeurt nauwgezet: er is tegenwoordig werkelijk niemand in Nederland te vinden die 121 km/h, of harder, rijdt.

Met de walvis zal het slecht aflopen. “Vooropgesteld,” zegt Kees Camphuysen in het NRC Handelsblad van 27 juli, “walvisvaart is niets anders dan een vorm van visserij. Tot dusverre is er wereldwijd geen enkele visserij geweest die zodanig gereguleerd en gecontroleerd kon worden dat van een verantwoorde oogst sprake was en waarbij de draagkracht van het systeem voldoende in het oog werd gehouden.”

“De fletse filetjes van gekweekte tilapia, brokkelige en smakeloze victoriabaars en gamba’s in talloze formaten hebben de verse wijting, kabeljauw en schol al grotendeels vervangen in de Nederlandse viswinkels, maar nog steeds zijn we niet in staat gebleken het tij te keren en de overbevissing te beteugelen of zelfs maar voldoende te onderkennen.”

“In Nederland wordt de discussie over de walvisvaart nu geridiculiseerd en tot mijn verbijstering lees ik in kranten over ‘diervriendelijke’ walvisjacht en over hoe zielig die walvisjes wel niet zijn. Maar waar het in feite werkelijk om gaat blijft buiten beeld.” “Aanvankelijk waren onze technische vermogens beperkt en konden we met zeilschepen en sloepen alleen de trage noordkapers en groenlandse walvissen te lijf. Met veel succes, overigens, want beide soorten zijn in onze omgeving uitgeroeid, tegelijk met de Oost-Atlantische bultrug.”

“Lessen uit het verleden worden niet geleerd. Beperkte visserij is gelijk aan visrechten is gelijk aan doorgaan tot het bittere eind.” “Waar is ons historische besef bij de afweging van een eventueel te heropenen walvisjacht? Een combinatie van arrogantie en naïviteit, iets anders kan het niet zijn. Talloze recente publicaties laten zien hoe totaal de wereldwijde overbevissing is geweest en hoe somber het er nu voor staat.”

Primaire Berichten onderschrijft volledig Camphuysens conclusie: “Tegelijkertijd worden er voorstellen gedaan om het tij te keren, want de optimisten onder ons geloven dat dat mogelijk is. Dat zijn buitengewoon ingrijpende voorstellen, suggesties die het niet zullen halen dankzij onze kortetermijnpolitiek. Daarbij moet gedacht worden aan het afsluiten van uitgestrekte gebieden voor alle visserij. Dan gaat het om grote delen van de Noordzee en van de noordelijke Atlantische Oceaan. Voorstellen waarbinnen de ‘gecontroleerde’ walvisjacht op dwergvinvissen niet past.”

    » Walvis wacht hetzelfde lot als steur en zalm
    » Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
    » Walvisjacht binnenkort weer toegestaan? (Greenpeace)