Weg met politiek links en rechts

In de Groene van deze week poneert Koen Sizoo een interessante stelling. De discussie of de PVV een rechtse of extreem-rechtse partij is, gaat volgens hem uit van de verkeerde vraag: “De PVV is een hybride partij, die standpunten verenigt die vroeger bij tegengestelde kanten van het politieke spectrum hoorden”.

Sizoo is van mening dat de afkalving van de drie grote na-oorlogse partijen, CDA, PvdA en VVD, niet een tijdelijk gegeven is. “De gevestigde orde lijkt nog altijd te denken dat de grote verandering in het huidige politieke debat in de toon zit.”

Links en rechts worden achterhaalde begrippen. Hij signaleert de opkomst van nieuwe blokken, die zich vooral onderscheiden in hun reactie op de globalisering. Het eerste blok (met o.a. de PVV en de SP) richt zich erop de materiële verworvenheden van de verzorgingsstaat tegen invloeden van buitenaf te beschermen; het andere blok zoekt een pragmatische aanpassing van Nederland in een zich veranderende wereld (GroenLinks, D66).

De oude partijen lopen vooral achter de feiten aan.

    » Het politieke driestromenland verandert