De waarde van correct Nederlands

Afgelopen zaterdag sloeg NRC Handelsblad op de voorpagina alarm over de kennis van het Nederlands bij de jongste lichting studenten. Die schijnt zo abominabel te zijn dat studenten en masse bijspijkercursus moeten volgen. Wellicht een schrale troost voor de student die opnieuw een roodgekleurde tekst van zijn docent terugkrijgt: ook in de echte wereld is het soms droevig gesteld met de teksten die de drukpers verlaten:

Terug naar de Tverskaja tot aan de Tverboulevard tegenover de eerste McDonald’s in Moskou kom je bij de bibliotheek Nikolaj Nekrasov, de Moskouse Openbare Bibliotheek, genoemd naar de dichter Nikolaj Nekrasov (1821-1877), nu al enkele jaren daar niet meer gevestigd.

De knopen springen uit je broek, wat een (on)zin! Deze zinsnede is van een erkend journalist, is in boekvorm uitgegeven (kostte zowaar 16,90 euro) en je mag aannemen dat er dus ook een redacteur (iemand die beroepshalve hele dagen lang Nederlandstalige teksten corrigeert) naar heeft gekeken: ongelooflijk!

Logische huiskamervraag: uit welk boek is dit citaat afkomstig?

Voor de gevorderden: herschrijf deze zin in begrijpelijk Nederlands.

    » Speedrecensie Moskou is een gekkenhuis – Peter d’Hamecourt