Dialectenenquete

Vinden sommige mensen wel eens van jou dat je raar praat? Is ABN voor kakkers? Ben je bekend met dialecten of vind je taal gewoon leuk? Dan is de Digitale enquête van de Stichting Nederlandse dialecten misschien wel leuk om even in te vullen! “Met deze enquête wil de Stichting Nederlandse Dialecten peilen naar de regionale verscheidenheid (dialect en streektaal) en generatiegebonden verschillen (jongerentaal, slang, verengelsing) in onze woordenschat over kinderspel en speelgoed.”

    » Digitale enquête van de Stichting Nederlandse dialecten

Over enquêtes gesproken, had je die van greut.nl al ingevuld?