Een ander woord voor… update

Het weekblad Onze Taal kent een rubriek “Ander woord voor …”, waarin lezers een ander woord mogen voorstellen voor een nieuw Engels woord dat in het Nederlands terrein aan het veroveren is. Onze Taal zoekt dan naar een duidelijk en welluidend Nederlands alternatief voor het Engelse woord.

Vorige week zijn wij met de Primaire Berichten op zoek gegaan naar een ander woord voor koffiepad. Unaniem werd voor het scherpzinnige “koffiepet” gekozen.

Graag vragen wij de inzet van onze lezers om een handelbaar Nederlands alternatief te vinden voor het woord “update”.