Burgersamenleving

In De Groene van deze week een interview met scheidend Moskoucorrespondent Peter d’Hamecourt. Een treffende quote:

“Wat in de ogen van d’Hamecourt in Rusland ontbreekt, is een burgersamenleving: ‘Biljartclubs, milieuverenigingen en muziekkorpsen. Dat is de basis van een democratie, politieke partijen komen pas op het eind. Het begint met mensen die samen iets ondernemen. Zoals je dat in Vlaardingen had: de katholieke muziekvereniging Sursum Corda en de protestantse Pijpers. Je had zelfs De Jonge Pijpers. In Rusland niets van dat alles. De registratie van een vogelvereniging duurt een eeuw. Men wordt steevast verdacht van politieke aspiraties.'”

(Een Rus vindt altijd zijn wegDe Groene – 20.06.08)